Regulament Concurs Digital Kids

Scopul concursului

Concursul Digital Kids powered by UPC este organizat de Asociația Edusfera în parteneriat cu ROSEdu, Impact Hub Bucharest și Centrul de Creație Tehnică pentru Tineret (inventeaza.ro). Scopul concursului este de a identifica, a premia, a promova și a motiva copiii și adolescenții pasionați de tehnologie și robotică.

Concursul Digital Kids este o competiție în care se pot înscrie copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani din România.

Participanții se pot înscrie online, pe site-ul competiției, prin completarea unui formular de concurs. Proiectele vor fi evaluate de un Juriu independent.

 

Calendarul competiției este următorul:

Anunțul oficial de lansare a concursului – 21 aprilie

Perioada de înscrieri: 11 – 26 mai 2015

Perioada de jurizare: 27 mai – 2 iunie 2015

Publicarea listelor cu finaliștii: 5 iunie 2015

Showcase Digital Kids, Finala și Premierea: 10 iunie 2015

 

Secțiuni de concurs:

Participanții se pot înscrie în competiție la una din următoarele categorii:

 • Jocuri
 • Aplicații pentru școală
 • Utilitare
 • Roboți
 • Multimedia

Regulamentul competiției 2015

Descrierea competiției

Organizarea evenimentului, precum și managementul Concursului Digital Kids powered by UPC sunt realizate de echipa de organizare din cadrul Asociației Edusfera, a ROSEdu și a Centrului de Creație Tehnică pentru Tineret (inventeaza.ro – pentru categoria Roboți).  

Înscriere în competiție

Se pot înscrie în competiție copiii și adolescenții cu vârstele cuprinse între 8 și 14 ani din România. Participanții se pot înscrie online, pe site-ul competiției, prin completarea unui formular de preînscriere în concurs (până la data de 10 mai)* și a unui formular de înscriere ce va conține și informații despre proiectul depus (link, arhivă, etc.) până la data de 26 mai, ora locală 20:00. Proiectele inscrise vor fi evaluate de un Juriu independent.

*Participantii care nu au completat formularul de preînscriere pot participa la competiție prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site în perioada 11-26 mai.

 

Eligibilitatea candidaturilor

Un candidat este eligibil doar dacă se înscrie la o singură categorie de concurs, are vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani și are domiciliul în România. Un proiect este eligibil doar dacă este conceput și implementat de către participantul care îl înscrie în competiție și nu este copiat parțial sau în întregime după un alt proiect. Nu pot participa la această competiție rude de gradul I sau II ale organizatorilor (vezi capitolul conflict de interese). Un proiect este eligibil doar dacă este depus până la data de 26 mai 2015, ora locală 20:00. Proiectele depuse după acest termen vor fi declarate ne-eligibile. Eligibilitatea va fi validată printr-un e-mail trimis după primirea formularului completat în care se va regăsi lucrarea cu care concurează.  

Drepturi și obligații

Participanții au următoarele drepturi:

 • să participe la concursul Digital Kids fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 • să se înscrie în competiție la o singură categorie de concurs;
 • să promoveze pe orice canal de comunicare participarea la Concursul Digital Kids, precum și posibilele distincții obținute.

  Participanții au următoarele obligații:

 • să respecte Regulamentul competiției și deciziile Juriului;
 • să pună la dispoziția organizatorilor sau a Juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
 • să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect (ex: materiale audio-video, rapoarte etc.);
 • să nu angajeze numele organizatorilor și a Concursului Digital Kids în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/ sau organizatorilor săi.
 • să susțină acoperirea propriilor costuri de cazare și transport în cazul în care sunt desemnați ca finaliști și decid să participe la finala organizată în București.

 

Perioada și procedura de înscriere

Doritorii vor putea completa un formular de preînscriere în concurs în perioada 21 aprilie – 10 mai, urmând ca înscrierea efectivă în concursul Digital Kids a lucrărilor să se desfășoare între 11 – 26 mai 2015, online, pe site-ul competiției. Pentru a se înscrie, un participant trebuie să completeze formularul de pe site în care va fi încărcat proiectul (arhivă, link, etc., în funcție de categorie). Participanții au posibilitatea de a modifica proiectul înscris în competiție până la data de 26 mai, ora 20.00, prin repetarea procedurii de înscriere. Juriul va lua în considerare doar ultima variantă a proiectului transmis.

Proiectele înscrise după termenul final, 26 mai 2015, ora 20.00, nu vor fi luate în considerare. Juriul, în perioada 27 mai – 2 iunie, va evalua candidatura și va selecta 5 finaliștii per categorie. Înscrierea în competiție implică acceptarea din oficiu a condițiilor din prezentul Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe întreaga perioadă de înscriere. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze informațiile din formularul de participare. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii acestuia și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite. Participanții nu se pot înscrie la mai mult de o categorie din concurs. Ei pot solicita organizatorilor consiliere în alegerea celei mai potrivite categorii.  

Dreptul de autor

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare ale Concursului Digital Kids numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de inscriere.  

Criterii de selecție a proiectelor

Pentru fiecare categorie din concurs există un set de criterii de selecție care vor fi utilizate de Juriu pentru a desemna finaliștii. Candidații trebuie să aibă în vedere aceste criterii în momentul transmiterii lucrărilor. Orice lucrare va fi descalificată dacă se dovedește că nu îi aparține celui care s-a înscris cu ea la concurs. Participanții se pot înscrie în competiție doar la una dintre următoarele categorii.

Categoria Jocuri

Această categorie constă în realizarea unui joc cu scop recreațional. Criterii de jurizare:

 • un joc trebuie să conțină cel puțin trei niveluri, să fie contorizat scorul, la final să fie afișat un mesaj în caz de câștig/pierdere);
 • originalitate;
 • design aplicație;
 • complexitate aplicație;
 • inovație – ce aduce nou față de alte jocuri existente;
 • accesibilitate – posibilitatea accesării jocului de către oricine. 

Categoria Aplicații pentru școală

Această categorie constă în crearea unei aplicații ce poate fi folosită la școală de către profesori sau elevi. De asemenea, aceste aplicații pot fi folosite și de acasă de către elevii care vor să își îmbogățească cunoștințele. Criterii de jurizare:

 • inovație – ce aduce nou față de alte aplicații;
 • utilitatea aplicației – de ce ar trebui folosită;
 • complexitatea aplicației;
 • originalitate;
 • design aplicație.

Categoria Utilitare

Această categorie constă în conceperea unor aplicații mobile, desktop sau web a căror scop este de a ușura munca asociată planificării sau realizării unor activități uzuale. De asemenea, aplicațiile din această categorie pot fi și aplicații „social networking”, precum un forum sau un chat. Criterii de jurizare:

 • atractivitatea și ușurința în folosirea aplicației;
 • utilitatea și funcționalitatea aplicației – dacă îndeplinește ceea ce își propune;
 • complexitatea aplicației;
 • design-ul aplicației;
 • originalitate;
 • inovație – ce aduce nou față de alte aplicații.

Categoria Roboți

Această categorie constă în conceperea unor roboți dotați cu diverși senzori (ex. de presiune, temperatură, luminozitate, mișcare etc.) și care pot fi monitorizați și controlați prin intermediul platformei IoT DeviceHub.net. Se poate folosi orice tehnologie (limbaj de programare) și orice tip de materiale (componente electronice și/sau senzori) în realizarea acestuia. Criterii de jurizare:

 • robotul este funcțional;
 • senzorii robotului trimit date către platformă;
 • robotul poate fi controlat prin intermediul platformei;
 • complexitatea robotului;
 • design-ul robotului;
 • originalitatea în ceea ce privește aplicabilitatea lui în lumea reală;
 • cum se poate dezvolta proiectul în viitor;
 • copilul știe să extragă concluzii din datele obținute.

Pentru această  categorie se va încărca:

OBLIGATORIU:
 • codul de programare;
 • minim 3 poze;
 • descriere proiect;
 • tehnologie (limbaj de programare) și orice tip de materiale (componente electronice și/sau senzori) folosite în realizarea acestuia;
 • argumentație despre cum se poate dezvolta proiectul in viitor.
OPȚIONAL:
 • API documentation;
 • video încărcat pe Youtube.

Categoria Multimedia

Categoria constă în realizarea unei componente multimedia precum un film, un colaj, un set de slide-uri pe o temă/un subiect ales, cu imagini, filmulețe, culori, sunete ori a unui design artistic. Rezultatul final trebuie să fie reprezentat de un film/colaj sau de un material cu elemente de design artistic.

 • complexitatea proiectului
 • design-ul proiectului
 • originalitate
 • inovație
 • utilitatea
 • tehnologiile folosite
 • accesibilitate – posibilitatea accesării proiectului de către oricine.

 Nu se admit contestații.

Procesul de jurizare

Procesul de jurizare va avea loc în perioada 27 mai – 2 iunie 2015. Fiecare categorie de concurs va fi jurizată de minimum 3 membri ai Juriului. Fiecare membru al Juriului va acorda câte o notă pentru fiecare lucrare, în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor specificate. Notele vor fi acordate pe o scală de la 1 la 10, 1 reprezentând nota minimă, iar 10 nota maximă care poate fi obținută. Nota finală a unui candidat sau a unui proiect reprezintă media aritmetica a notelor acordate de toți membrii juriului care au evaluat candidatura. Juriul va desemna câte 5 finaliști ce vor participa la finala din data de 10 iunie. După susținerea lucrărilor și prezentarea acestora în cadrul showcase-ului, juriul va desemna câte 3 câștigători pentru fiecare categorie de concurs. Cei 3 câștigători vor fi departajați prin punctaj și premiați cu locul I, II și III. Juriul poate decide să nu acorde unul dintre premii sau poate decide să acorde același premiu mai multor participanți (în cazul în care punctajele sunt egale sau foarte apropiate). În cazul în care unul dintre premii nu se acordă, acesta nu va fi redistribuit altor categorii de concurs.  

Premii

În cadrul Concursului Digital Kids se acordă câte 3 premii pentru fiecare categorie. Doar participanții prezenți fizic la Showcase-ul Digital Kids pot concura pentru cele trei premii din fiecare categorie. Organizatorul poate adăuga un premiul special acordat pentru una dintre lucrările înscrise în concurs.

*Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica premiile în funcție de numărul căștigătorilor.

Conflict de interese

Conflictul de interese este definit de situația în care o persoană care se înscrie în concurs are în echipa de organizare ori în juriu o rudă de gradul I sau II. Nu au voie sa se înscrie în concurs rude de gradul I sau II ale angajaților Asociației Edusfera, Asociației ROSEdu și ai angajaților Centrului de creație Tehnică pentru Tineret.

Nota: Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba datele competiției și va anunța modificările în regulament pe website-ul oficial al concursului. Organizatorii nu susțin acoperirea costurilor de cazare și transport pentru participanți.